Kancelaria Radców Prawnych Bednarz, Mulewska, Strzyżewski s.c.

O Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych

Kancelaria Radców Prawnych Bednarz, Mulewska, Strzyżewski S.C.

Podjęcie współpracy z naszą kancelarią gwarantować będzie Państwu najwyższy standard usług prawnych. Kancelaria Radców Prawnych Bednarz, Mulewska, Strzyżewski S.C. łączy w sobie bowiem profesjonalizm, dynamizm, otwarcie na nowe trendy w zakresie usług prawniczych, a także spore już doświadczenie zdobyte w trakcie ciągłej obsługi przedsiębiorców reprezentujących różne branże gospodarki, tradycję najlepszych wzorców w dziedzinie prawa i szeroką wiedzę merytoryczną.

Kancelarię tworzą wspólnicy – radcowie prawni o bogatym doświadczeniu zawodowym w zakresie szeroko rozumianego obrotu gospodarczego obejmującego m.in. zagadnienia prawa cywilnego, handlowego, podatkowego.

W sposób szczególny specjalizujemy się w:

 • 5Odzyskiwanie wierzytelności osób prywatnych i podmiotów gospodarczych
 • 5Sprawy podatkowe
 • 5Rozwody
 • 5Upadłości konsumenckie i podmiotów gospodarczych

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach

 • 5Sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych w każdej instancji
 • 5Egzekucyjnych
 • 5Przed organami administracji rządowej i samorządowej
 • 5Przed organami podatkowymi
 • 5Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • 5Przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi

Bogate doświadczenie w różnych zakresach prawa

Posiadamy także bogate doświadczenie w zakresie windykacji należności (ponad 4 letnia współpraca z instytucją w skali krajowej udzielającą kredytów) oraz prowadzimy stałą obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie ogólnym.

Z racji wieloletniej współpracy posiadamy bardzo dobrą znajomość zagadnień prawnych w branży energetycznej i cukrowniczej.

Jako Kancelaria wyspecjalizowaliśmy się w tworzeniu i przekształcaniu podmiotów gospodarczych, także dzieleniu i wyodrębnianiu Spółek w procesie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.

Nasz zespół

Kancelarię Radców Prawnych w Ostrołęce tworzy zespół trzech wspólników, radców prawnych.

Jacek Bednarz

Jacek Bednarz

Radca Prawny

Radca prawny (na liście radców prawnych od marca 1998 r.)

Specjalizacja:

 • procedury sądowe,
 • procedury administracyjne,
 • prawo podatkowe,
 • prawo spółek.

Radca Prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się stosowaniem prawa od 1998 r.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek biznesowych w szczególności: Izby Skarbowej w Ostrołęce, Izby Skarbowej w Warszawie, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce, Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej, Urzędu Skarbowego w Pułtusku, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział Prawny w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce.

Ekspert w zakresie prawa podatkowego oraz prawa administracyjnego. Specjalista w obszarze prawa spółek handlowych oraz prawa zamówień publicznych. Posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych Klientów Kancelarii w zakresie prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa spółdzielczego, prawa lokalowego oraz prawa pracy.

Sylwia Mulewska

Sylwia Mulewska

Radca Prawny

Radca prawny (na liście radców prawnych od czerwca 2005 r.)

Specjalizacja:

 • prawo administracyjne,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo bankowe.

Wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie pod nr OL-1097. Z Kancelarią Radców Prawnych Bednarz, Mulewska, Strzyżewski s.c. związana od 2007 roku, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację sądową oraz aplikację radcowską.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym jednostek z zakresu sektora finansów publicznych. Zapewnia doradztwo prawne w dziedzinie prawa medycznego, obsługę podmiotów leczniczych działających w systemie opieki zdrowotnej oraz reprezentowanie podmiotów oraz osób wykonujących zawody medyczne w postępowaniach dotyczących błędów medycznych. Reprezentuje wykonawców oraz zamawiających w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego.

Krzysztof Strzyżewski

Krzysztof Strzyżewski

Radca Prawny

Radca prawny (na liście radców prawnych od marca 1996 r.)

Specjalizacja:

 • prawo spółek,
 • prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych,
 • prawo pracy,
 • negocjacje ze związkami,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie od marca 1996 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizacja to procesy sądowe, kontrakty polsko i anglojęzyczne, prawo upadłościowe.

Były Dziekan i Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie . Były Przewodniczący Komisji ds. współpracy z Parlamentem Rady Krajowej Izby Radców Prawnych .

Poza wspólnikami pracują dla Państwa na dzień dzisiejszy:

radca prawny, aplikant radcowski i aplikant adwokacki.